Yrityksen tietojen lisääminen Tässä.fi:hin on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Uusi toimipiste on käyttäjien löydettävissä heti tietojen lisäämisen jälkeen. Yksittäisen toimipisteen tiedot voi lisätä helpoiten www-käyttöliittymän kautta. Useamman toimipisteen ketjujen tiedot saa syötettyä tehokkaasti yhdellä kertaa käyttäen valmiita excel- tai xml-tiedostopohjia.

Yksittäiset toimipisteet

Yksittäisen yrityksen tai muutaman toimipisteen tiedot saa syötettyä vaivattomimmin Tässä.fi:hin yritystietojen hallintasivustolla www.tässä.fi/yritykset. Hallintasivustolla voi hallinnoida helposti useankin toimipisteen tietoja. Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi tietojen syöttö edellyttää rekisteröitymistä. Yrityskäyttäjäksi rekisteröitynyt yhteyshenkilö saa helposti syötetyksi toimipisteen nimen, osoitteen, aukioloajat ja muut perustiedot. Toimipiste tulee näkyviin heti, kun tiedot on tallennettu julkaistaviksi. Tietojen julkaisun jälkeen yrityskäyttäjä voi helposti päivittää toimipisteen tietoja sekä käynnistää viesti- ja ilmoituskampanjoita.

Monen toimipisteen ketjut

Jos hallittavien toimipisteiden määrä nousee yli kymmeneen, on tehokkaampaa tuoda tiedot Tässä.fi:hin yhdellä kertaa. Yritysketjujen, yhteisöjen ja esimerkiksi kaupunkien ja kuntien tietoja voi päivittää Tässä.fi:hin excel- tai xml-tiedostomuodossa. Ketjun tietojen perustamisen jälkeen ketjun hallinnoija voi hallintasivustolla muokata koko ketjun ja yksittäisten toimipisteiden tietoja ja esim. julkaista ketjukohtaisia ilmoituksia.

Excel-tiedosto. Toimipisteiden tiedot voi syöttää tai kopioida valmiiseen excel-pohjaan. Tiedot saa päivitetettyä hallintasivustolla koko ketjulle yhdellä kertaa.

XML-tiedosto. Tehokas, automaattisen tietojen päivityksen mahdollistava xml-tiedosto sopii erityisesti yrityksille, joiden toimipistetiedot ovat jo valmiiksi saatavissa xml-muodossa. Tietojen päivitys voidaan sopia tällöin automaattisesti tapahtuvaksi.

Tiedostomuotoiseen tietojen syöttöön liittyen pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@tassa.fi.